Andere banen

Welke CAO is van toepassing?

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten en gedetacheerde opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO- partijen.

De rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever is er in opgenomen.

De huidige CAO voor uitzendkrachten is geldig van 2009 tot 2014.

 

Klik hier om de CAO te downloaden.

 

In veel gevallen is echter, wat betreft lonen en onkostenvergoedingen, de (vaak gunstiger) CAO van toepassing van de opdrachtgever. Een opdrachtgever kan kiezen om jou volgens de CAO voor uitzendkrachten te verlonen of volgens de eigen CAO.

 

 

Terug naar overzicht