Wat is een CAO en wat betekent het voor mij?

Andere banen

Arbeidsovereenkomst, wat zijn de mogelijke contractvormen?

 

Een contract is een overeenkomst tussen twee partijen. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als tegelijkertijd aan drie voorwaarden wordt voldaan:

De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen (gezagsverhouding). De werknemer ontvangt loon voor het uitgevoerde werk.

 

De werknemer voert het werk persoonlijk uit. Hij kan zich voor de uitvoering van het werk niet laten vervangen door een ander. Werk je via een uitzendbureau of detacheringbureau dan is er geen arbeidsovereenkomst rechtstreeks tussen de organisatie waar je de werkzaamheden uitvoert en jezelf, daar zit dan een derde partij tussen.

 

1.       Uitzend overeenkomst

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van de Nederlandse arbeidsovereenkomst. Het bijzondere zit hem met name in het feit dat de werknemer zijn arbeid niet verricht voor zijn formele werkgever, maar door die werkgever, het uitzendbureau, bij een derde te werk wordt gesteld.

Zie artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek voor een wettelijke definitie.

Er zijn bij uitzending twee formele juridische relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming en daarnaast de Algemene Voorwaarden.

 

Een veel gebruikte uitzendovereenkomst wordt ook wel arbeidsovereenkomst Fase A genoemd.

 

De fase A overeenkomst kan met en zonder een uitzendbeding worden afgesloten. Indien er een uitzendbeding is dan kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijd beeindigen. Als de opdrachtgever in arbeidsovereenkomst Fase A aan gedurende een langere tijd méér continuïteit kan en wil bieden, is dat mogelijk. In dat geval wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding afgesloten.

 

Student Select hanteert standaard voor een arbeidsovereenkomst Fase A gedurende een looptijd van 1040 uur, waarna een werknemer in dienst kan treden bij de organisatie. Dit kan echter per opdracht , per functie en organisatie verschillen.

 

2.       Detacheringovereenkomst

Een detacheringovereenkomst wordt ook wel Fase B genoemd. Met deze overeenkomst wordt vaak meer zekerheid geboden op gebied van aantal uren per maand en de periode van de overeenkomst. Zowel de opdrachtgever als werknemer heeft in dit geval ook een opzegtermijn en er geldt een proeftijd.

 

3.       Werving & Selectie

Wanneer een organisatie de voorkeur heeft een werknemer gelijk zelf in dienst te nemen en een arbeidscontract aan te bieden is dat mogelijk. Student Select bemiddelt  in de werving en selectie voor een functie maar gaat geen contract aan met de werknemer. De opdrachtgever betaalt Student Select een vergoeding voor deze dienst.  

 

Terug naar overzicht